MENU

Dane spółki

Digital-Center Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000352811
NIP 777-31-55-808
Regon 301400554
Kapitał zakładowy 50000,00 zł