MENU

II Projekt inwestycyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Powrót

Andrzej Chojnacki "Mikrofilm-Center" pt: „Wzrost konkurencyjności firmy "Mikrofilm Center" "Digital-Center" poprze zakup innowacyjnych urządzeń do skanowania.” , w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP Schemat I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt zakładał zakup 2 środków trwałych: automatycznego skanera do książek i skryptów oraz skanera do digitalizacji przedmiotów w technologii 3 D oraz 2 wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowania do obróbki dużej ilości zeskanowanych stron książek oraz oprogramowania do zarządzania skanerem i obróbki zeskanowanych przedmiotów w 3 wymiarach. 
Automatyczny skaner do książek i skryptów (wraz z zestawem komputerowym, systemem operacyjnym i monitorem) pozwolił w sposób automatyczny, kartka po kartce digitalizować książki. 
Zakup ww. urządzenia pozwolił Wnioskodawcy nie tylko wyróżnić się spośród konkurentów krajowych, nie posiadających tak innowacyjnego i nowoczesnego urządzenia, ale również zmniejszyć dystans do zagranicznych firm świadczących podobne usługi. 
Skaner do digitalizacji przedmiotów technologii 3 D (wraz z zestawem komputerowym, stołem skanującym, aparatem cyfrowym, zestawem oświetleniowym). Skanowanie 3 D ma szerokie zastosowanie w różnego rodzaju instytucjach jak i podmiotach komercyjnych.
W ramach projektu przewidziano także zakup 2 oprogramowań: oprogramowania do obróbki dużej ilości zeskanowanych stron książek oraz oprogramowania do zarządzania skanerem i obróbki zeskanowanych przedmiotów w 3 wymiarach. Zakup ww. oprogramowań był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wyżej opisanych urządzeń.

projekt ue kolor