MENU

Projekt inwestycyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Powrót

W 2009 roku nasza firma złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie Mikrofilm-Center, Digital-Center poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”. Działania 1.2. – Wsparcie rozwoju MSP Schematu I: Projektu inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 27.10.2009 została podpisana umowa.

W ramach projektu nasza firma zakupiła konwerter plików cyfrowych na mikrofilm oraz automatyczny skaner mikrofilmowy. Dzięki tym urządzeniom możemy rozszerzyć wachlarz naszych usług o realizację zadań związanych z konwersją dużej ilości plików na taśmę mikrofilmową oraz usługę szybkiego, masowego skanowania mikrofilmów w dużo większym zakresie niż dotychczas. Ponadto zakup tych urządzeń spowodował przyspieszenie produkcji a co za tym idzie wzrost rentowności tego typu projektów.

W ramach tego projektu rozpoczęliśmy już wykonywanie usług konwersji i digitalizacji mikrofilmów dla takich instytucji jak: Biblioteka Poitechniki Gdańskiej, Centralna Biblioteka Wojskowa, czy włoska firma Tabula Rasa.