MENU

O Digitalizacji

Skanery Digital Center to wysoka jakość

nimoz

W sierpniu 2014 roku zakończone zostało postępowanie przetargowe w Archiwum Państwowym w Toruniu, którego przedmiotem była digitalizacja zasobów Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz Archiwum Państwowego w Toruniu z oddziałami we Włocławku i Inowrocławiu.

 

Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej

nimoz

Zespół ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, grupa ds. odwzorowań cyfrowych: Eryk Bunsch, Piotr Ceraficki, Piotr Ligier, Marcin Mondzelewski, Grzegorz Nosorowski, Wacław Pyzik, dr hab. inż. Robert Sitnik, Anna Stankiewicz, Wojciech Staszkiewicz, Marcin Szala; Ze strony NIMOZ: Anna Kuśmidrowicz-Król

 

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych

nimoz

to dokument definiujący wymagania w zakresie digitalizacji materiałów archiwalnych w szczególności: dokumentacji aktowej, fotograficznej, kartograficznej (mapy, plany, szkice sytuacyjne), technicznej (plany, szkice, rysunki techniczne), ikonograficznej. Zalecenia mają na celu zapewnić możliwość długotrwałego przechowywania utworzonych kopii cyfrowych, zachowanie zdigitalizowanej treści i dostępu do niej.

 

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji obiektów muzealnych

nimoz

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji jest dokumentem definiującym wymagania w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych. Ze względu na różnorodność obiektów muzealnych (materiałową, wymiarową, topologiczną, itp.) wartości związane z zakładaną rozdzielczością przestrzenną i dokładnością odwzorowania powierzchni obiektów 3D dla każdego typu obiektów będą oceniane niezależnie.

 

Program Wieloletni KULTURA+

nimoz

Celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu Wieloletniego KULTURA+ jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów.