MENU

Referencje

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Biblioteka Filologiczna Novum

Biblioteka PAN w Kórniku

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im.Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteka Główna Akademii Morskiej w Szczecinie

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Biblioteka Uniwesytecka - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika

Biblioteka Glówna Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Biblioteka Politechniki Łódzkiej

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Centralna Biblioteka Wojskowa

Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy

Biblioteka, Fonoteka i Fototeka Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu

Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Gdańska PAN

Biblioteka Śląska

Teatr Wielki - Opery Narodowej w Warszawie

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Diecezja Legnicka

Rekomendacje Systemu BookCopy

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie

Fundacja Ośrodka KARTA

Europejskie Centrum Solidarność

Komisja Krajowa NSZZ

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecine

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi

Książnica Pomorska w Szczecinie

Książnica Miejska w Toruniu

Książnica Cieszyńska

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzuem Iwaszkiewiczów

Muzeum w Gliwicach

Politechnika Wrocławska

Politechnika Białostocka

Gabinet Marszałka Senatu RP

Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy