MENU

Skanowanie książek, inkunabułów, starodruków

Powrót do kategorii

Materiał: 

Cechy:

Najcenniejsze zbiory kultury polskiej to między innymi starodruki, rękopisy czy inkunabuły. Ich digitalizacja wymaga zastosowania nie tylko odpowiednich bezpiecznych skanerów np. OS 14000A1, ale wymusza posiadanie odpowiednio przygotowanego zespołu. To oni muszą zwracać uwagę na stan zachowania obiektu, muszą wiedzieć jak postępować ze zbiorami głęboko zszytymi, jaki układać starodruk czy rękopis na skanerze, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia.

Naszą wiedzę zdobyliśmy poprzez szkolenia jakie przeprowadzili z nami specjaliści konserwatorzy z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Gdańskiej PAN, czy Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Wiele milionów wykonanych skanów w tym zeskanowany rękopis Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, dzieło Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”, zbiór dokumenty i map Jana  Heweliusza, czy listy króla Jana Kazimierza i hetmanów polskich koronnych, to tylko niektóre z bardzo wielu zrealizowanych projektów. Wiedza, doświadczenie i odpowiednie skanery stanowią o naszym sukcesie.