MENU

Fumigacja - System VELOXY

Powrót do kategorii

Materiał: 

Cechy:

System VELOXY to urządzenie, które pozwala na eliminację szkodników, owadów, grzybów i pleśni z obiektów dziedzictwa kulturowego bez względu na materiał jego wykonania (drewno, papier, pergamin itd.). Dzięki zastosowaniu VELOXY obiekty zabytkowe mogą być dezynfekowane w miejscu, w którym są przechowywane. System jest zupełnie bezpieczny dla dzieł sztuki i kultury. Gwarantuje całkowite usunięcie wszelkich gatunków pasożytów w dowolnym etapie życia, a także drastycznie zmniejsza rozwój grzybów i pleśni. To bardzo lekkie, przenośne i łatwe w obsłudze urządzenie. Może być bez problemu użytkowane przez pracowników muzeów, archiwów i bibliotek.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj systemu
 
VELOXY 500RH VELOXY 1000RH
Wydajność – przepływ azotu 8-12 litrów/minutę 17-24 litrów/minutę
Wymiary

30x40x120 cm
 

Waga

20 kg

22 kg

Zasilanie Max. 300 W – VELOXY
1,5 kW - kompresor
Gwarancja 24 miesiące

Opis urządzenia

Przebieg procesu fumigacji przy użyciu Systemu VELOXY polega na tym, że obiekty są umieszczane pojedynczo lub po kilka sztuk w obudowach z przezroczystej, nieprzepuszczającej tlenu folii. Do wnętrza obudowy wprowadzany jest azot, aż do osiągnięcia stężenia tlenu wielkości 0,2%. Po osiągnięciu optymalnych parametrów obudowy są szczelnie zamykane i poddawane temu procesowi przez okres min. 22-23 dni, azot jest gazem obojętnym dlatego proces ten może trwać nawet kilka miesięcy. Najlepsze efekty są osiągane po 30-40 dniach. Dzięki zastosowaniu azotu, który w normalnych warunkach stanowi 78% powietrza, po zakończeniu całego procesu nie ma konieczności wietrzenia pomieszczeń i zbiorów, gdyż gaz ten miesza się z powietrzem.
Produkowane są 2 rodzaje systemów VELOXY: 500RH, 1000RH