MENU

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Powrót

Data publikacji: 15 kwiecień 2014

Digitalizacja ksiąg Urzędów Stanu Cywilnego z terenu Pomorza Zachodniego z lat 1874-1912 przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie