MENU

Cel: zdigitalizować raz a dobrze. Rozwiązanie: zaawansowana kontrola jakości Zeutschel.

Powrót

Zapewnij 100% jakość obrazu każdego zdigitalizowanego elementu, poprzez zautomatyzowane procesy i oszczędzaj czas!

Jakość obrazu jest mierzalna!
Wspólny cel wszystkich projektów digitalizacyjnych: stworzenie cyfrowej kopii oryginału. Aby to osiągnąć, decydującym czynnikiem jest optymalna jakość obrazu. Jakość obrazu można jednoznacznie określić na podstawie szczegółów (rozdzielczość, skala, geometria), odwzorowania tonalnego (jasność, zakres dynamiczny, kolor, szum) oraz jednorodności oświetlenia.
Jakość obrazu ocenia się za pomocą tablic testowych, które są digitalizowane w identycznych warunkach. Stosowane metody opisane są w międzynarodowych normach ISO – takich jak ISO 19264-1:2021 – oraz odpowiednich wytycznych technicznych – takich jak Metamorfoze i FADGI.

Wyrywkowe kontrole nie zawsze są wystarczające.

W praktyce, kontrola jakości często odbywa się w określonych interwałach czasowych. Zwykle odbywa się to na początku i na końcu projektu digitalizacji, a w większych przedsięwzięciach ma to miejsce w określonych odstępach czasu, takich jak początek i koniec etapu, a także przy wprowadzaniu zmian w harmonogramie projektu. Jednak to losowe podejście nie zawsze prowadzi do stuprocentowej pewności co do wyników.

100% sprawdzonej jakości obrazów w każdym projekcie!

Użytkownicy skanerów firmy Zeutschel mają teraz do dyspozycji rozwiązanie, które znacznie usprawnia dotychczasowe metody kontroli jakości. Moduł oprogramowania „Permanent Image Quality Control” umożliwia bezpośrednią kontrolę jakości w trakcie procesu digitalizacji.

ZALETY:

Niemal 100% pewności wyników.

Natychmiastowe wykrywanie skanów o jakości obrazu, która nie spełnia założeń.

Całkowicie uniknięcie ponownego skanowania poprzez bieżącą kontrolę całości.

Zwiększona produktywność.

Obniżenie kosztów projektu.

Możliwość uzyskania "certyfikatu jakości" dla każdego pliku (wszystkie informacje o jakości można przenieść do znaczników tiff każdego pliku).

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBA:

Skaner Zeutschel

Oprogramowanie Omniscan w wersji min. 12.12.

Moduł Zeutschel OS QM-Tool (oprogramowanie do analizy jakości)

Moduł oprogramowania Zeutschel "Permanent Image Quality Control"

Object Level Target (Golden Thread lub Scan Reference Chart TE263 A)

JAK TO DZIAŁA:

Najpierw użytkownik definiuje parametry jakościowe istotne dla projektu w OS QM-Tool. W przypadku skanowania wzornik jest umieszczany na tym samym poziomie co oryginał, tj. w tej samej płaszczyźnie ostrości. Po uruchomieniu skanowania, Omniscan przesyła w tle dane obrazu. Wyniki są analizowane i przypisuje się informacje do odpowiednich skanów na temat tego czy kontrola jakości została zaliczona, czy nie. Wynik jest następnie wyświetlany w oprogramowaniu Omniscan. Ponadto możliwe jest uzyskanie "certyfikatu jakości” dla każdego obrazu. W tym celu wszystkie informacje o jakości mogą zostać wprowadzone do danych znacznika tiff każdego pliku.

Zeutschel - eksperci w dziedzinie jakości obrazu.

Zespół ds. rozwoju i techniki firmy Zeutschel, kierowany przez Volkera Jansena, od dawna intensywnie zajmuje się pomiarami i oceną jakości obrazów cyfrowych.

Na poziomie międzynarodowym zespół prowadzi intensywną wymianę z użytkownikami i dostawcami branży bibliotecznej i archiwalnej w ramach różnych inicjatyw. Wynikiem współpracy między firmą Zeutschel a innymi ekspertami, powstały międzynarodowo uznane tabele testów UTT.

Są one teraz integralną częścią normy ISO ISO 19264-1:2021.

Źródło: https://www.zeutschel.de/en/zeutschel-inline-quality-control/