MENU

Digitalizacja audio i zbiorów archiwalnych

Powrót

Data publikacji: 22 październik 2015

Skanowaniu zostały poddane Księgi Urzędu Stanu Cywilnego oraz materiału audio - video. Usługa została wykonana na profesjonalnych skanerach dziełowych firmy Zeutschel oraz sprzęcie do digitalizacji audio - video, zgodnie z zachowaniem wszelkich norm wskazanych w Katalogu Dobrych Praktyk dla usług digitalizacyjnych w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy. Zbiory papierowe były dodatkowo zapisywane na mikrofilmach.