MENU

BON NA CYFRYZACJĘ DLA PRZEDSIĘBIORSTW - NABÓR WNIOSKÓW

Powrót

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na bony na cyfryzację, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 w postaci bezzwrotnej dotacji ze środków unijnych. 

O dofinansowanie w ramach działania 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski.

Na co można uzyskać dofinansowanie:  
- zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego), w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
- zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, (...) – komponent fakultatywny projektu. 

Rodzaj pomocy i zakres wsparcia dla działania: 
- Wsparcie udzielane wyłącznie w formie pomocy de minimis
- Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych: 85% 
- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN 
- Minimalna wartość dofinansowania: 51 tys. PLN 
- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

Terminy:  
- ogłoszenie konkursu: 6 września 2021 r. 
- rozpoczęcie naboru wniosków: 20 września 2021 r. 
- zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r. 

Więcej informacji:  
https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/
https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?programs=poir&filter=upcoming&sort=end&display=round