MENU

Projekt inwestycyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Powrót

Data publikacji: 7 kwiecień 2010

W 2009 roku nasza firma złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie Mikrofilm-Center, Digital-Center poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”. Działania 1.2. – Wsparcie rozwoju MSP Schematu I: Projektu inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 27.10.2009 została podpisana umowa.