MENU

Podsumowanie projektu Kujawsko-Pomorskiego

Powrót

Data publikacji: 8 czerwiec 2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. odbyła się w Toruniu konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy przy udziale Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Maciej Chojnacki z Digital-Center opowiadał o przebiegu procesu digitalizacji. Podkreślił, że jego podstawą było przygotowanie materiałów do skanowania przez pracowników archiwów i wspominał, jak wspólnie walczyli z czasem przewożąc (w sumie pokonali 2450 km) i skanując materiały, aby zdążyć wykonać zadanie w wyznaczonym terminie. Podsumował też nieliczne doświadczenia negatywne, które w następnych przedsięwzięciach należy brać pod uwagę.