MENU

Największa dostawa skanerów i sprzętu

Powrót

Data publikacji: 13 kwiecień 2015

W lutym 2015r. zrealizowaliśmy dostawy skanerów i sprzętu reprograficznego w ramach postępowania publicznego organizowanego przez Gminę Lublin na rzecz takich instytucji jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Uniwersytet Medyczny. W ramach jednego postępowania dostarczone zostały m.in.:

- 6 skanerów dziełowych płaskich,
- 2 skanery automatyczne,
- 1 skaner samoobsługowy,
- 2 stoły reprograficzne wraz z aparatami fotograficznymi,

Poza wyżej wymienionymi, dostawy obejmowały również sprzęt komputerowy, serwerowy i oprogramowanie, a także szkolenia dla pracowników.