MENU

Województwo Kujawsko-Pomorskie - digitalizacja

Powrót

Data publikacji: 17 styczeń 2015

color

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie digitalizacji obiektów będących w posiadaniu jednostek  kultury na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rezultatem wykonania zamówienia ma być możliwość prezentacji  zdigitalizowanych zbiorów poszczególnych jednostek kultury na  stronach www regionalnej kulturalnej platformy informacyjnej. Materiały te mają być także zamieszczane w bibliotece cyfrowej oraz w wirtualnym muzeum. Jednostki kultury będą udostępniać on-line zdigitalizowane obiekty na swoich stronach internetowych  oraz wykorzystywać materiały cyfrowe  do ewentualnych wydawnictw.

Przedmiotem digitalizacji są:

- plakaty
- afisze
- mapy
- rysunki na kalkach technicznych
- klisze szklane
- filmy na taśmach celuloidowych 8 i 16 mm
- taśmy VHS
- czasopisma 

- grafiki
- atlasy
- taśmy magnetofonowe; szpulowe i kasetowe
- malarstwo zabytkowe
- portrety
- prace na papierze
- zbiory kartograficzne
- plany wielkoformatowe
- książki

Przykład digitalizacji obrazu.       Mapa Włocławka z 1817 r. (przed konserwacją)

​​

 

 

 

 

Jednostki dla których digitalizujemy:

color