MENU

Program Dziedzictwo Cyfrowe

Powrót

Data publikacji: 22 kwiecień 2011

"Dziedzictwo Cyfrowe" to program własny Narodowego Instytutu Audiowizualnego skierowany do organizacji pozarządowych.

W ramach tego programu instytucje mogą ubiegać się o dofinansowanie na digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechniania za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej.

Na realizację tego zadania Narodowy Instytut Audiowizualny przeznaczył 2 mln zł.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy kompleksową digitalizację zbiorów organizacji wraz z gwarancją, że usługi wykonane będą zgodnie ze standardami obowiązującymi w Archiwach Państwowych i normami ISO w zakresie archiwizowania zbiorów. Zapewniamy również pełne wyposażenie Instytucji w urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie.

Proponujemy także swoją pomoc podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat Programu Dziedzictwo Cyfrowe oraz możliwości otrzymania dotacji, prosimy o kontakt.


Katarzyna Targosz, tel. 61 658 54 69,