MENU

Skanowanie we Lwowie

Powrót

Data publikacji: 19 październik 2016

W ramach umowy zawartej z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, nasza firma zrealizowała projekt digitalizacji zasobów bibliotecznych będących w posiadaniu Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. Projekt w całości zrealizowany został na Ukrainie i obejmował wykonanie ponad 400.000 skanów ze zbiorów lwowskich.