MENU

Inne skanery

Powrót do kategorii

Model:  Skanery specjalistyczne

Przeznaczenie:  W ofercie posiadamy również skanery specjalistyczne formatu 2 x A0, skanery do skanowania zdjęć rentgenowskich oraz do skanowania znaków wodnych.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z działem handlowym.

Materiał: