MENU

qDi

Powrót do kategorii

Materiał: 

Cechy:

Na podstawie zbieranych latami doświadczeń z prowadzenia skomplikowanych usług digitalizacji dokumentów dla różnych typów instytucji, stworzone zostało oprogramowanie, które pozwala na nadzorowanie procesu skanowania. Celem systemu jest; zabezpieczenie projektu przed błędami wynikających z procesowania znacznych ilości różnego typu dokumentów, usprawnienie przepływu informacji, zaawansowana kontrola oraz przejrzyste udostępnienie danych osobom nadzorującym przebieg procesu . qDi adresowane jest dla firm i instytucji, które rozpoczynają lub prowadzą projekty skanowania swoich zasobów papierowych.

qDi - Automatyzacja procesu digitalizacji / Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.qdi.digital